Magazin Demo Başlık 5

Dergi, günlük olmayan, en fazla 12, 6, 4, 3, 2 aylık, standart olarak aylık, 15 günlük, haftalık basılan süreli yayın. Dergi, gazeteler gibi düzenli aralıklar dışında yayım­lanan en fazla 12, 6, 4, 3, 2, standart olarak aylık veya 15 günde bir basılan yaygın bir okuma aracıdır. Birçok gaza­teden bir şekilde nitelikli kâğıtlara basılmakta olan dergilerde, çeşitli konulara ilişkin ha­ber, makale, eleştiri, inceleme ve araştırma­nın yanı sıra, birçok renkli fotoğraf, resim ve karikatür de yer almaktadır. Dergilere "süreli yayın" da denilmektedir.

Sayfa düzeni
Standart dergi boyutu A4'tür, içeriğe göre ortalama 20 ile 100 sayfalıktır .Ancak cep boyutundan gazete boyutuna kadar ve 1000 sayfaya kadar çeşitlilik gösterir. İngilizcede popüler dergilere magazine, fikir ve sanat dergilerine review denilmektedir.Bunun yanı sıra çocukları eğlendirmek için çocuk dergileri de vardır.

Tarihçe
Bilinen en eski yayın olan ve Hamburg’da yayımlanan, yayımcısı teolog ve şair olan Johann Rist“Erbauliche Monaths-Unterredungen” - Örnek Aylık Düşünceler (1663-1668)'dir[1]. Bu yayını çok geçmeden öteki Avrupa ülkelerinden çıkan benzer yayınlar izledi. 1731'de The Gentleman's Magazine, Londra'da basıldı ve ilk genel konulu dergi olarak anılır. Edward Cave, "Sylvanus Urban" takma ismi ile, bu derginin ilk editörü olup dergi (magazine) ismini ilk kullanandır. Arapça kaynaklı makhazin (ambar) isminden türemiş askeri kökenli materiel (askeri ambar) İngilizce isim kökenidir. Vekayi-i Tıbbiye, Osmanlı basınının ilk Türk dergisidir, 1849 yılında çıkan dergi mesleki dergidir.